Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

İşbu “Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi” hakkında bilgilendirmenin amacı, Ebroşür Internet Reklam ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. (Ebroşür) tarafından yönetilmekte olan www.ebrosur.com web sitesi (Portal), Android mobil, Android tablet, Apple mobile, Appl tablet (ve tüm alt ürünlerde) uygulamaları kullanımı sırasında elde edilen ve/veya bu ürünlerin kullanıcıları üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. Maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

EBroşür , kullanıcılarının bilgilerinin gizliliğine ve güvenliğine saygı göstermekte ve bu itibarla gerekli tedbirleri almak için elinden gelen gayreti göstermektedir. EBroşür ürünlerini kullanarak, gizliliğe ilişkin yükümlülüklere ve uygulamalara sadık kalacağınızı peşinen beyan ve taahhüt etmektesiniz. Ayrıca, EBroşür 'e sunmuş olduğunuz kişisel bilgilerinizin işbu metinde belirtilen şekilde EBroşür, tedarikçiler ve/veya aracı kurumlar tarafından toplanması ve kullanılmasını kabul etmiş bulunmaktasınız.

EBroşür ürünlerini kullanarak, bu ürünlerin kullanılmasına ilişkin koşulları, ürünler ile ilgili tüm cari kanunları, yönetmelikleri ve mevzuatı açıkça kabul etmiş sayılırsınız. EBroşür sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Sözleşmesi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapma hakkına sahiptir. EBroşür , “Gizlilik Sözleşmesi” beyanlarını dilediği zaman güncelleyebilir. Kullanıcı / üye / ziyaretçi, belli aralıklarla bu beyanlara ulaşarak yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Ebroşür tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanarak işlenebilecektir.

Toplanan Kişisel Veriler

Ebroşür, kullanıcılardan sabit ve/veya dinamik veriler toplamaktadır. Bu veriler kullanıcıların kullandığı hizmet ve özellik çeşitlerine göre değişkenlik göstermektedir. Ebroşür tarafından sunulan hizmetler kapsamında toplanan ve işlenebilecek “Kişisel Verilerin” neler olduğu aşağıdaki belirtilmiştir.

İletişim Bilgileri: e-posta adresi.

Kullanım Verileri: Ebroşür ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcıların ziyaret ettiği sayfalar, giriş-çıkış süreleri, ilgilendikleri kampanyalar ve ilgi süreleri, önceliklendirme ve favorileri, yapılan aramalar, paylaşımlar.

Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumlarını içerir. Mobil GPS verisi veya IP adresi yardımıyla elde edilen konum verilerini kapsamaktadır.

Mobil Cihaz Bilgileri: Telefon veya tablet cihazlara ait benzersiz tanımlayıcı (id), adı, markası, modeli, işletim sistemi ve versiyonu

Web Tarayıcı Bilgileri: Web tarayıcısı adı ve versiyonu.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Elde edilen kişisel veriler Ebroşür’e ait ve/veya iş birliği içindeki hizmet servis sağlayıcıların yurtiçi veya yurtdışı tesislerinde depolanabilir ve işbu bilgilendirme kapsamındaki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlar doğrultusunda işlenebilir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen ilkeler ve işleme şartları uyarınca ve aşağıdaki amaçlar kapsamında işlenecektir;

İletişim Bilgileri: doğrulama, bilgilendirme, kampanya yönetimi.

Kullanım Verileri: Davranışsal reklam ve pazarlama, hizmet kalitesi ölçümü ve geliştirilmesi, optimizasyon, denetim, promosyon yönetimi, istatistik ve analiz, ilgi alanları belirleme, profilleme, reklam ve satış, sorun ve hata yönetimi, raporlama.

Konum Verileri: Konumla ilişkili verilerin ve fonksiyonların kullanılabilmesi, istatistik ve analiz, raporlama

Mobil Cihaz Bilgileri: Cihazlara özel sorun ve hata analiz, istatistik ve analiz, reklam, optimizasyon, raporlama

Web Tarayıcı Bilgileri: Tarayıcılara özel sorun ve hata analiz, istatistik ve analiz, reklam, optimizasyon, raporlama

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Ebroşür elde ettiği kişisel verileri, kullanıcılarına en iyi deneyimi ve hizmeti sunabilmek için bu bildirim metninde belirtilen şartlar, kapsam ve amaçlar dahilinde gereken süre kadar saklayacaktır. Bu belirtilen amaçlar dışında herhangi bir yargı veya idari süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla ilgili mevzuat süresince saklayabilecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

EBroşür elde ettiği kişisel verileri; sistem kalitesini artırmak, platform hatalarını gidermek, ticari faaliyetleri sürdürebilmek, kullanıcı deneyimini geliştirebilmek, kişiselleştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmak, kullanıcı güvenliğini sağlamak, hizmetlerini geliştirmek, operasyonel değelendirmeler yapmak, analizler yapmak, istatistik ve raporlamalar yapmak ve yukarıda belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek adına, hukuk büroları, araştırma şirketleri, güvenlik sağlayıcı yazılım şirkeleri, sosyal medya dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Cihazlarınıza aktarılan çerezler aracılıyla elde edilen bilgiler bu metinde belirtilen amaç ve kapsam dahilinde paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Ebroşür’ün size daha iyi hizmet sağlayabilmek adına yukarıda belirtilen kapsam ve amaçlarla kişisel verilerinizi toplamaktadır. Toplanan verilen kullanıcıların Ebroşür’e doğrudan ulaştırdığı veriler olabileceği gibi platform kullanırken de toplanabilmektedir. Kullanıcılar Ebroşür’e e-posta, posta, fax vb araçlarla kişisel verilerini ulaştırabilirler. Ebroşür platformunu kullanan kullanıcılardan için çeşitli yazılım ya da teknolojik araçlar yardımıyla kullanım alışkanlıkları, kullanım verileri toplanmaktadır.

Ebroşür, yukarıda belirtilen kapsam ve amaçlar için çerezleri (cookie) kullanabilmektedir. Çerezler hakkında detaylı bilgi için aboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz

Veri Güvenliği

Ebroşür kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder, kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olarak işlenmesini sağlar ve ilgili teknik ve idari tedbirleri alır.

Hangi Haklara Sahipsiniz?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamınca ziyaretçiler, Ebroşür’e başvurarak, kendileriyle ilgili,

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun kapsamında Ebroşür tarafına yapılan şahsen başvuru, noter vasıtasıyla veya başvuru sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan elektronik imza ile imzalanarak Ebroşür’e kayıtlı [email protected] elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletebilmektedirler.

İletişim

Kullanıcı, Ebroşür ile iletişime geçmek istediğinde aşağıda belirtilen yolları kullanabilecektir.

E-Posta: [email protected]

Adres: GUI Bilişim Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı Galyum Blok K2-6 Çankaya/Ankara